Số 806 An Dương Vương, Phừng 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh Phone: 0937678199
0937678199